Αστιγματισμός-Πρεσβυωπία

Τι είναι o αστιγματισμός;

Αστιγματισμός είναι η πάθηση στην οποία η διαθλαστική δύναμη του ματιού δεν είναι η ίδια σε όλους τους άξονες, με αποτέλεσμα την παραμόρφωση που επηρεάζει την μακρινή όραση και λιγότερο την κοντινή.

Οφείλεται σε διαταραχές του σχήματος του κερατοειδούς και σπανιότερα του φακού.

Ο αστιγματισμός παραμένει συνήθως σταθερός στην πάροδο των ετών. Κάποια σημαντική μεταβολή στον τύπο ή τους βαθμούς μπορεί να κρύβει κάποια άλλη σοβαρότερη νόσο και πρέπει να διερευνάται ενδελεχώς.

Τα συμπτώματα του αστιγματισμού περιλαμβάνουν θόλωση της όρασης και κόπωση των ματιών σε εργασίες που απαιτούν συγκέντρωση, όπως ανάγνωση, οδήγηση, χρήση υπολογιστή κλπ.

Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι βαθμοί του αστιγματισμού είναι υψηλοί, ενδέχεται ο οφθαλμίατρος να μη χορηγήσει την πλήρη διόρθωση του αστιγματισμού, ειδικά αν ο ασθενής δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει αστιγματικούς φακούς. Αυτό γίνεται διότι παρόλο που με τη χορήγηση όλων των βαθμών για κάθε οφθαλμό χωριστά επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή οξύτητα, στην πράξη δημιουργείται ανισοεικονία, η οποία ενδέχεται να μην είναι ανεκτή από τον ασθενή.

Τι είναι η Πρεσβυωπία;

Η πρεσβυωπία είναι η κατάσταση η οποία αναπόφευκτα έρχεται με την πάροδο της ηλικίας,και επιφέρει σταδιακή ελάττωση της ικανότητας του οφθαλμού να εστιάζει σε κοντινά αντικέιμενα.Είναι μέρος της φυσικής γήρανσης του οργανισμού και συνήθως στους περισσότερους ανθρώπους παρουσιάζεται στην ηλικία των 40-50.Παρ’ολα αυτά η ακριβής ηλικία έναρξης των εμφανών συμπτωμάτων της διαφοροποιείται(προς τα πάνω ή προς τα κάτω ηλικιακά) και απο την τυχόν ύπαρξη υπερμετρωπίας,μυωπίας ή και καταρράκτη.

Πως διορθώνεται ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία;

Η διόρθωση του αστιγματισμού και της πρεσβυωπίας γίνεται με χρήση γυαλιών, φακών επαφής,επέμβαση LASER αλλά και επέμβαση CLE (clear lens extraction).Στην περίπτωση της πρεσβυωπίας ο επικρατέστερος τρόπος διορθωσης της είναι τα γυαλιά και αυτό διότι οι φακοί επαφής,το LASER και το CLE με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα (αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και χωρίς τυμπανοκρουσίες) έχουν κάποια μειονεκτήματα και δεν είναι για όλους τους ασθενείς αφού ο βαθμός ικανοποίησης ποικίλλει πολύ.

H διάγνωση του αστιγματισμού και της πρεσβυωπίας όπως και άλλων οφθαλμικών παθήσεων πραγματοποιούνται στο Οφθαλμιατρείο IRIS μέσω ενός υπερσύγχρονου εξοπλισμού, και στη συνέχεια δίνονται οι κατάλληλες επιλογές αντιμετώπισης πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή.