Μυωπία–Υπερμετρωπία

Τι είναι η Μυωπία

Όλοι μας όταν ακούμε τον όρο μυωπία, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος δε βλέπει καλά τα αντικείμενα τα οποία είναι μακριά του (ανάλογα πάντα με το πόσο μεγάλη μυωπία έχει). Τί είναι όμως πραγματικά η μυωπία;

Μυωπία ονομάζεται η διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού, στην οποία το σημείο που συγκεντρώνονται οι ακτίνες του φωτός βρίσκεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, αντί για πάνω σε αυτόν, όπως είναι το φυσιολογικό.

Η μυωπία χωρίζεται σε αξονική (αυξημένος προσθιοπίσθιος άξονας ματιού) ή σε διαθλαστική (αυξημένη διαθλαστική ισχύς οφθαλμού) ή σε συνδυασμό και των δύο.

Η μεγάλη μυωπία (άνω των 6 βαθμών) είναι συνήθως αξονική και ονομάζεται και παθολογική μυωπία για το λόγο ότι αναπόφευκτα συνοδεύεται συνήθως με παθολογικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς, λόγω του αυξημένου προσθιοπισθίου μήκους που αναφέραμε παραπάνω.

Τι είναι η Υπερμετρωπία

Η υπερμετρωπία είναι το αντίστροφο της μυωπίας, και ουσιαστικά είναι η διαθλαστική ανωμαλία στην οποία το σημείο που συγκεντρώνονται οι ακτίνες του φωτός βρίσκεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή, αντί πάνω σε αυτόν, όπως είναι το φυσιολογικό. Η υπερμετρωπία χωρίζεται σε αξονική (μειωμένος προσθιοπίσθιος άξονας ματιού) ή σε διαθλαστική (μειωμένη διαθλαστική ισχύς οφθαλμού) ή σε συνδυασμό και των δύο.

Τα συμπτώματα της υπερμετρωπίας διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και τους βαθμούς που έχει ο ασθενής. Τα παιδιά είναι φυσιολογικό πολλές φορές να έχουν υπερμετρωπία, λόγω μικρού μεγέθους των οφθαλμών, όμως με τη σωματική τους ανάπτυξη συνήθως μειώνεται.

Οι νεαροί ενήλικες με μικρή έως μέτρια υπερμετρωπία μπορεί να έχουν συμπτώματα, όπως η κοπιωπία (οφθαλμική κόπωση) ειδικά σε κοντινές φωτεινές πηγές, όπως οι υπολογιστές-τάμπλετ-κινητά, αλλά και πονοκεφάλους, ζαλάδες, ενώ πολλές φορές δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν υπερμετρωπία.

Αυτό συμβαίνει διότι στις νεαρές ηλικίες ο οφθαλμός έχει την ικανότητα να αντιρροπεί μικρού έως μέτριου βαθμού υπερμετρωπία με το μηχανισμό της προσαρμογής, και αυτό ακριβώς είναι που επιφέρει κόπωση. Σε μεγαλύτερα ηλικίας άτομα η υπερμετρωπία προκαλεί μείωση της κοντινής οράσεως, αλλά και της μακρινής προοδευτικά.

Πως διορθώνεται η μυωπία,υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός;

Η διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού γίνεται με χρήση γυαλιών, φακών επαφής,επέμβαση LASER αλλά και επέμβαση CLE (clear lens extraction) εφόσον όμως έχουν σταθεροποιηθεί.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται οφθαλμολογικός έλεγχος στα παιδιά;

Στα παιδιά πρέπει να γίνεται οφθαλμολογικός έλεγχος μέσα σε 72 ώρες μετά τη γέννηση, μεταξύ 6-8 εβδομάδων, 1 έτους, 2-2,5 ετών, και 4-5 ετών. Οι διαθλαστικές ανωμαλίες σε παιδιά 4-5 ετών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) που δεν διορθωθούν στην ώρα τους μπορεί να προκαλέσουν παθήσεις οι οποίες όταν μεγαλώσουν τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο έως ανέφικτο να διορθωθούν (αμβλυωπικός οφθαλμός-τεμπέλικο μάτι).

H διάγνωση και της μυωπίας,της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού όπως και άλλων οφθαλμικών παθήσεων πραγματοποιούνται στο Οφθαλμιατρείο IRIS μέσω ενός υπερσύγχρονου εξοπλισμού, και στη συνέχεια δίνονται οι κατάλληλες επιλογές αντιμετώπισης πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή.