Αξιολογήσεις

Δείγματα 40+ Αξιολογήσεων

Τι λένε οι ασθενείς μας

Ο Χειρουργός-Οφθαλμίατρος Dr.Πρατικάκης Αναστάσιος διατηρεί Ιατρείο στη περιοχή του Ζωγράφου προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.